Distances līgums un preču atgriešana

Veicot pirkumu šajā vietnē, Pircējs noslēdz distances līgumu ar Pārdevēju Ievu Mālmeisteri, un vienojas par sekojošo:

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt, bet Pircējs apņemas apmaksāt Pircēja izvēlētās preces atbilstoši pirkumu grozā norādītajai preces informācijai un daudzumam. 

Veicot pasūtījumu, izvēloties bankas pārskaitījuma apmaksas iespēju, preces noliktavā tiek rezervētas uz 3 dienām. Ja šo dienu laikā apmaksa netiek saņemta, pasūtījums tiek atcelts. 

Pēc maksājuma saņemšanas, Pārdevējs 1-2 darba dienu laikā izsūta noliktavā esošās Pircēja pasūtītās preces atbilstoši izvēlētajam piegādes veidam. Preces, kuras nav noliktavā, izsūtām, līdz ko tās ienākušas noliktavā, atsevišķi par to informējot pircēju. 

Saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr.255 par distances līgumu, Pircējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc preces saņemšanas atteikties no preces un atgriezt preci Pārdevējam, neminot atgriešanas iemeslu. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējs informē Pārdevēju vienā no diviem veidiem: 1) savā reģistrētā klienta profilā sadaļā Preču atgriešana piesakot atgriešanu kādai precei no pasūtījuma vai visam pasūtījumam vai 2) rakstot e-pastu par vēlmi atgriezt saņemtās preces, pēc kā Pārdevējs reģistrē atgriešanas pieprasījumu. 

Pircējs nosūta preci atpakaļ Pārdevējam bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 7 dienu laikā pēc tam, kad nosūtījis paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu vai reģistrējis atgriešanas pieprasījumu savā reģistrētā klienta profilā. Termiņš ir ievērots, ja prece nosūtīta atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām (laika zīmogs čekā vai kurjersūtījumu izsekošanas sistēmā).

Pircējs sedz preces atgriešanas tiešās izmaksas.

Pārdevējam ir tiesības preces atpakaļ saņemšanas brīdī fiksēt iespējamos preces vizuālos bojājumus un komplektācijas saturu.

Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.pantu Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai. Pircējs nav atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja Pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nav viņu informējis par atteikuma tiesībām patērētāju tiesību aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Izmantojot atteikuma tiesības, Pircējs ir atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudes nolūkam paredzēto. Pircējs ir atbildīgs par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas samazina preces vērtību, kvalitāti un drošumu.

Atteikuma tiesības nav izmantojamas sekojošos gadījumos:

- preces cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikumu tiesību termiņā;

- prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;

- prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;

- pircējs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;

- prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām.